Muzeum Żydów Mazowieckich jest oddziałem Muzeum Mazowieckiego w Płocku

Historia

Tradycja

Muzeum Żydów Mazowieckich w Płocku jest miejscem niezwykłym, ponieważ w budynku  dawnej synagogi, którego burzliwa historia doskonale unaocznia losy diaspory w Polsce opowiada historię Żydów mazowieckich i polskich oraz przybliża gościom bogactwo tej kultury.

UNIA EUROPEJSKA

EUROPEJSKI FUNDUSZ

ROZWOJU REGIONALNEGO

Dla rozwoju Mazowsza. Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007–2013